Zaštita motora i kartera

Zaštita motora i kartera je neophodan dodatak za svako vozilo a posebno za terenska vozila gde su motori više izloženi mogućim mehaničkim oštećenjima. Izradjuju se od specijalno legiranih laganih a izuzetno otpornih čeličnih ploča, i posebno se projektuju prema svakom tipu vozila.

Zaštita motora i kartera su projektovane prema motoru i posebno su zaštićene posebnim premazom od korozije i spoljnih faktora. Imaju predviđen otvor sa posebnim poklopcem za čep kartera, pa nije potrebna njihova demontaža prilikom zamene ulja. Montaža zaštita predvidjena je na originalne pozicije na karoseriji vozila bez bilo kakvih modifikacija.

Zaštita motora i kartera

Zaštita motora i kartera Novline

LAGANE I OTPORNE ČELIČNE PLOČE PROJEKTOVANE PREMA TIPU VOZILA
Osim zaštite motora i kartera poboljšavaju aerodinamičke karakteristike vozila
Savremenim tehnologijama lakiranja proizvod je zaštićen od korozije
Montaža zaštita predvidjena je na originalne pozicije na karoseriji vozila bez bilo kakvih modifikacija.
Zaštita motora i kartera

Instalacija
Montaža Novline zaštite motora i kartera ne dovodi do smetnji u konstrukciji vozila.


Zaštitne ploče koriste standardne tehničke rupe na vozilu i montaža ne zahteva direktne prepravke.


Zajedno sa štitnicima isporučuju se posebni pričvrsni elementi. Pričvršćivači su pocinkovani pa se eliminiše oštećenje uz produženu upotrebu proizvoda.

Osim zaštite motora i kartera, čelične ploče poboljšavaju aerodinamičke karakteristike vozila

U konstrukciji proizvoda tipski su predviđeni tehnički otvori za ispuštanje ulja i u značajnoj meri je olakšano tehničko održavanje vozila.